verschillende soorten abonnees

Abonnees zijn onder te verdelen in verschillende groepen. Nieuwe, actieve, passieve, slapende, spookabonnees